Головна

Центр 3D технологій “Фаблаб”

Створено в результаті виконання проекту  Еразмус+ FabLab   561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP “Створення мережі та інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на платформі фаблабів” http://fablab-erasmus.eu/.

Основні напрями діяльності:

  • створення науково-технічних інноваційних розробок з використанням сучасного обладнання виготовлення прототипів (верстатів 3D друку, лазерного різання та з ЧПУ, електронних платформ Ардуіно та інших),
  • навчання студентів, аспірантів та слухачів інженерним основам 3D моделювання та автоматизованого проектування, прототипування та 3D друку, теорії розв’язання винахідницьких задач, інноваційного маркетингу та проектного менеджменту, стимулювання розвитку інженерної креативності та підвищення якості підготовки студентів та аспірантів,
  • перепідготовки викладачів в галузі 3D моделювання та автоматизованого проектування, 3D друку та прототипування,
  • налагодження взаємодії університету, бізнесу та виробництва,

Адреса лабораторії:

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
м. Тернопіль,  вул. Гоголя 6, корпус 6, аудиторія 11
Телефон внутрішній: 4005 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер)
електронна пошта: fablab «at» tntu.edu.ua

Робоча група з організації роботи Центру 3D технологій “Фаблаб”:

професор, д.т.н.  Вітенько Тетяна Миколаївна – голова робочої групи, керівник центру 3D технологій “Фаблаб”, проректор з міжнародного співробітництва, завідувач кафедрою обладнання харчових технологій,
доцент, к.т.н. Лазарюк Валерій Володимирович – відповідальний виконавець та координатор проекту Фаблаб в ТНТУ, член робочої групи, доцент кафедри інжинірингу машинобудівних технологій;
доцент, к.т.н. Шанайда Володимир Васильович – член робочої групи, доцент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин.