Проект FabLab

Створення мережі та інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на платформі фаблабів

Номер проекту 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP
Коротка назва проекту: FabLab
Національний cтруктурний проект
Пріоритет – Вища освіта та суспільство
Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 14 жовтня 2018
Програма фінансування ЄС: Програма Європейського сусідства
Цільова група: студенти, учасники системи безперервного навчання
Отримувач гранту: Бакінгемширський Новий Університет, Великобританія

Facebook: https://www.facebook.com/fablaberasmus/

Мета проекту полягає в створенні умов для розвитку інженерної креативності, залучення молоді до підприємницької діяльності, в сприянні працевлаштуванню за допомогою створення і розвитку мережі та інфраструктури взаємодії університетів, бізнесу і промисловості на базі фабрик-лабораторій (фаблабів).

Завдання проекту:
створення 5 університетських фабрик-лабораторій в країнах-партнерах;
розроблення методики викладання і змісту навчальних курсів, а також модернізація навчальних програм університетів в країнах-партнерах на основі дослідження провідного досвіду європейських університетів та фабрик-лабораторій;
створення мережевої інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного підприємництва за допомогою налагодження взаємодії університетів, бізнесу і виробництва.

Напрями діяльності за проектом:
Аналіз досвіду створення фаблабів в ЄС та країнах – партнерах;
Навчання викладачів та адміністративного персоналу фаблабів в європейських університетах та фабриках-лабораторіях;
Розроблення методичного забезпечення викладання курсів та електронних навчальних матеріалів;
Створення партнерської мережі та запуск веб-порталу;
Створення 5 фаблабів та управління ними;
Пілотне навчання студентів та учасників системи безперервного навчання на базі партнерських університетів та фабрик-лабораторій;
Розроблення плану якості проекту і проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості проекту;
Розробка та реалізація стратегії сталого розвитку та розповсюдження проекту;
Операційний та фінансовий менеджмент проекту.

Очікувані результати:
I. Проаналізовано досвід створення фаблабів в ЄС та країнах – партнерах.
II. Здійснено навчання викладачів та адміністративного персоналу фаблабів в європейських університетах та фабриках-лабораторіях.
III. Розроблено методичне забезпечення для викладання курсів та електронні навчальні матеріали. Модернізовано навчальні плани з інженерних спеціальностей.
IV. Створено партнерську мережу та веб-портал.
V. Створено 5 фаблабів в країнах-партнерах.
VI. Здійснено пілотне навчання студентів та учасників системи безперервного навчання.
VII. Розроблено план якості проекту та проведено оцінку якості проекту.
VIII. Розроблено та реалізовано стратегію сталого розвитку та розповсюдження проекту.
IX. Складено операційні та фінансові звіти щодо реалізації проекту.