Навчальні курси

Навчальний курс “Фаблаб” (апробований в Центрі 3D технологій Фаблаб ТНТУ)

Навчання проводиться на сайті дистанційного навчання ТНТУ https://dl.tntu.edu.ua/

ID: 4806 Курс FABLAB training course для слухачів та студентів

Модулі:
1) “3D моделювання і проектування” – “3D design and modelling”,

 • вивчення методології створення 2D і 3D моделей;
 • формування уявлення про сучасний ПО для моделювання;
 • розвиток навички логічного мислення при створенні та оптимізації плоских моделей;
 • ознайомлення з труднощами і особливостями створення плоских з’єднань;
 • розвиток навичок просторового мислення при моделюванні розгорток тривимірних об’єктів;
 • розвиток уявлення про різні способи і методи побудови тривимірних моделей в сучасних CAD (САПР) системах;
 • підготовка тривимірної комп’ютерної моделі до друку;
  формування розуміння мови G-code;
 • ознайомлення з труднощами і особливостями створення просторових конструкцій;
 • пояснення типових помилок, що виникають при побудові тривимірних моделей для 3D друку;
 • ознайомлення з технологіями реверс-інжинірингу.

2) “Швидке прототипування та виробництво” – Rapid prototyping and manufacturing”

 • ознайомлення з основними технологіями швидкого виготовлення моделей і їх елементів на різних технічних пристроях;
 • застосування сучасних технологій швидкого виготовлення для вирішення практичних науково-технічних завдань;
 • детальне уявлення про обладнання та матеріали, що застосовуються в адитивному виробництві, ознайомити зі схемою процесів адитивного виробництва;
 • ознайомлення з конструктивними елементами 3D-принтерів, що використовують технологію пошарового побудови виробів, і факторів, що впливають на якість 3D-друку,
 • розвиток конструкторських і творчих здібностей у студентів.

3) “Theory of inventive problem solving” – “Теорія рішення винахідницьких задач”,

 • формування навичок для самостійної постановки і вирішення нових інженерних задач, вирішення завдань пошуку і дослідження нових конструкторських і технологічних рішень,
 •  уявлення про сучасні алгоритмах рішення інженерних задач (ТРИЗ);
 • розвиток навичок системного аналізу та вирішення проблемних інженерних задач з використанням інструментів ТРИЗ.

4) “Керування фаблаб-проектами” – “Project management”

 • вивчення як аналітичних, так і практичних аспектів управління прийняття рішень щодо розробки нових продуктів.
 • вивчення теоретичних основ управління інноваційним процесом від створення ідей до практичного застосування в промисловості та комерції.

5) “Поширення на ринку” – “Market diffusion”

 • вивчення поширення нових товарів на ринку,
 • маркетингове дослідження поведінки споживача,
 • особливості застосування моделей маркетингу,
 • інтерактивний маркетинг інноваційних продуктів.