Розробки

Виготовлення 3Д філаменту з використаних PET пляшок

Роман Комаревич, Михайло Василик – студенти групи МЗ-41, МП-51, керівник – доц., к.т.н. В.В. Лазарюк

Особливості гідродинаміки у кавітаційному пристрої за умови тангенціального підведення середовища

Назар Городиський, аспірант, ТНТУ, керівник проф. , д.т.н. Т.М. Вітенько

Оптимізація конструктивних параметрів безконтактних струминних захоплювальних пристроїв промислових роботів http://fablab.tntu.edu.ua/projects/bernulli/

Роман Михайлишин, ТНТУ

Метою роботи є обґрунтування конструкції соплових елементів, активної поверхні та експлуатаційних параметрів струминних захоплювальних пристроїв для підвищення їх піднімальної здатності та зниження енергозатрат за рахунок ефективного використання енергії потоку повітря.