Результати проекту FabLab

Очікувані результати проекту FabLab (pdf file – FABLAB results TNTU+):

  1. Проаналізовано досвід створення фаблабів в ЄС та країнах – партнерах.
  2. Здійснено навчання викладачів та адміністративного персоналу фаблабів в європейських університетах та фабриках-лабораторіях.
  3. Розроблено методичне забезпечення для викладання курсів та електронні навчальні матеріали.

ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

БЫСТРОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА РЫНКЕ

УПРАВЛЕНИЕ ФАБЛАБ-ПРОЕКТАМИ

4. Модернізовано навчальні плани з інженерних спеціальностей.

5. Створено партнерську мережу та веб-портал.

FB сторінка проекту Fablab https://www.facebook.com/fablaberasmus/

Garage Hub http://garagehub.org/

Web Manufacture web-manufacture.net

ТОВ «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»,
ТзОВ «СЕ Борднетце-Україна»,
ТзОВ «САЮЗ»,
Науково-виробниче підприємство «Теплобак»,
Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»,

Партнерська мережа проекту Фаблаб:

Бакінгемширський Новий університет, Великобританія 1
Гентський університет, Бельгія
Університет Валенсії, Іспанія
Фаблаб Greta du Velay, Франція
Фаблаб Veaksthus Zealand, Данія
IrRADIARE, Португалія

Білоруський національний технічний університет, Білорусь
Білоруський державний університет, Білорусь
Республіканське інноваційне унітарне підприємство «Науково-технологічний парк БНТУ “Політехнік”, Білорусь
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна
Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналiзу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Україна
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна

 

6. Створено 5 фаблабів в країнах-партнерах.

Відкриття Фаблаб лабораторії в ТНТУ

Сайт Фаблаб ТНТУ https://fablab.tntu.edu.ua

Сайт Фаблаб ХНЕУ http://www.fablab.hneu.edu.ua/ 

Сайт Фаблаб НТУУ “КПІ” https://fablab.kpi.ua/ 

Фаблаб БГУ https://ums.bsu.by/ru/pr/mezhdunarodnye-proekty/erazmus/fablab 

Фаблаб БНТУ https://bntu.by/index.php/news/5301-fablab

7. Здійснено пілотне навчання студентів та учасників системи безперервного навчання.

8. Розроблено план якості проекту та проведено оцінку якості проекту.

9. Розроблено та реалізовано стратегію сталого розвитку та розповсюдження проекту.