Про нас пишуть

Вітенько Т.М,, Мариненко Н.Ю., Лазарюк В.В., Шанайда В.В. Лабораторії Фаблаб як елемент інфраструктури інноваційного розвитку територіальних громад // І-а Міжрегіональна науково- практична конференція “Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні” / ТНТУ. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2019. ‒ С. 95-96.

Вітенько Т., Шанайда В., Лазарюк В.В. Роль інноваційної лабораторії FABLAB в освітньому процесі за напрямами “Галузеве машинобудування” та “Прикладна механіка” // Матеріали XХІ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 16-17 травня 2019 року – Т.:ТНТУ – 2019 – С. 11-12.  http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2019/xxi-nk-tntu/Zbirnyk_2019.pdf

Лазарюк В.В., Шанайда В., Вітенько Т. Розвиток творчих лабораторій як учасників інноваційної екосистеми // Матеріали XХІ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 16-17 травня 2019 року – Т.:ТНТУ – 2019 – С. 22-23.  http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2019/xxi-nk-tntu/Zbirnyk_2019.pdf

У  журналі “TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES” у номері № 1/5(45), 2019 авторами Kozyk V., Danylovych Т., Mrykhina O., Havryliak A. опубліковано статтю “RESEARCH OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FABLAB AS A FORM
OF INTERACTION OF SCIENCE AND MANUFACTURE IN UKRAINE”.  http://journals.uran.ua/tarp/article/view/161209/164383

“In Ukraine, FabLab presents:
– Laboratory of digital production IZOLAB (Kyiv);
– FabLab CREATORS (European University, Kyiv);
– FabLab at the I. Puluj University (Ternopil);
– MiRONAFT – FabLab at the Odesa National Academy
of Food Technologies;
– FabLab Fabricator, created on the basis of UNIT.
City Technopark (Kyiv);
– FabLab in Kuznets Kharkiv National University, …”

L’Université technique nationale Ivan Puluj de Ternopil propose des technologies innovantes pour former les futurs ingénieurs https://academicimpact.un.org/fr/content/l%E2%80%99universit%C3%A9-technique-nationale-ivan-puluj-de-ternopil-propose-des-technologies-innovantes

Якія ідэі рэалізуе праект FABLAB на мехмаце БДУ для падтрымкі моладзевага прадпрымальніцтва?  http://www.gazeta.bsu.by/2018/09/yakiya-idei-realizue-praekt-fablab-dlya-padtrymki-moladzevaga-pradprymalnictva-videa/

14 ВЕРЕСНЯ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ УЧНІВ ШКОЛИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ПРОЕКТУ “FAB LAB” ТНТУ ІМ. І. ПУЛЮЯ. https://school3.com.ua/novyny/14-veresnia-vidbulasia-zustrich-uchniv-shkoly-z-predstavnykamy-proektu-fab-lab-tntu-im-i-puliuia/

Всі матеріали кластерного семінару для виконавців проектів Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти (20.09.2018 р.)  http://erasmusplus.org.ua/novyny/1923-do-uvahy-komandam-erazmus-cbhe.   html http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Ongoing_projects/Fablab_presentation.pptx

У ТНТУ відбулася робоча зустріч партнерів європейського проекту FabLab http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/3499

Інноваційну лабораторію FabLab відкрили в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя // Освіта України. – 2018. – № 20. – 21 травня. – С. 3.

Підтримувати розвиток інноваційних технологій покликана нова лабораторія Fablab у ТНТУhttp://tntu.edu.ua/?p=uk/news/3402

В університеті відкрили сучасну інноваційну лабораторію FABLAB https://twitter.com/TNTU/status/992718689748291584

Инновационная лаборатория FabLab https://www.ponomaroleg.com/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-fablab.html

Мрії у 3D можуть тепер збуватися у Тернополі http://zaxid.media/news/6099613

Підтримувати винахідництво і розвиток технологій покликана нова лабораторія Fablab у ТНТУ https://poglyad.te.ua/podii/pidtrymuvaty-vynahidnytstvo-i-rozvytok-tehnologij-poklykana-nova-laboratoriya-fablab-u-tntu.html

In the Ternopil National Technical University, an innovative FabLab laboratory was opened http://uprom.info/en/news/other/nauka/v-ternopilskomu-natsionalnomu-tehnichnomu-universiteti-vidkrili-innovatsiynu-laboratoriyu-fablab/

ВЧИТИСЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЮ ТА СТВОРЮВАТИ СТАРТАПИ: В ТНТУ ВІДКРИЛИ ІННОВАЦІЙНУ ЛАБОРАТОРІЮ FABLAB ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ https://mon.gov.ua/ua/news/vchitisya-3d-modelyuvannyu-ta-stvoryuvati-startapi-v-tntu-vidkrili-innovacijnu-laboratoriyu-fablab-dlya-studentiv-ta-molodih-naukovciv