Про нас пишуть

2021

1) T. Vitenko, N. Marynenko, V. Lazaryuk, V. Shanaida, V. Hutsaylyuk, Development of Small Business on FabLab Platform = Rozwój małego biznesu na platformie FabLab // Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii / Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie ; pod redakcją Renaty Runiewicz, Iwony Przychockiej i Leonarda Milewskiego – Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2021. – S. 653-667. http://katalog.uth.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?myhash=0xFFF7D261111439B9A7EDB50E4E4BB8AA&mysearchid=582955&bib=66562  http://fablab.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/61/2020/12/small-business-on-fablab-platform.pdf

Навчальна програма розвитку підприємництва на базі фаблабу /Наталія Мариненко, Валерій Лазарюк, Тетяна Вітенько, Володимир Шанайда // Матеріали Ⅵ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах “, 31 березня-01 квітня 2021 року.—Т.: ФОП Паляниця ВА, 2021.—С. 50–52.  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34901 https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1736595533872153158&btnI=1&hl=ru

2020

1) Мариненко Н.Ю., Вітенько Т.М., Лазарюк В.В., Шанайда В.В. Відкриті фаблаб лабораторії – інноваційні хаби технологій для сталого розвитку. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку : колективна монографія / [Ред. T.M. Борисова, Г.Л. Монастирський]. Тернопіль : «Економічна думка ЗУНУ», 2020. – c. 205–215. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33037

2) Вітенько Т.М., Зварич Н. М., Лазарюк В.В., Пилипець О.М., Комаревич Р. І. Альтернативний шлях переробки пластикової упаковки для напоїв // Матеріали міжнародної наукової конференції „Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України“ (до 175-ліття від дня народження), 28-30 вересня 2020 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2020. — С. 56. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32870/2/IPJINU_2020_Vitenko_T_M-Alternative_mehtod_of_recycling_56.pdf

3) Мариненко Н.Ю., Вітенько Т.М., Лазарюк В.В., Шанайда В.В. Використання ФАБЛАБ лабораторії як навчальної платформи для освоєння навичок цифрового виробництва та підприємництва іноземними студентами // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні : V Міжнародна науково-методична конференція, 14–16 жовтня 2020 р. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – c. 78-80. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33035/1/Vitenko%2C%20Marynenko%2C%20Lazaryuk%2C%20Shanayda.pdf

4) Tetiana Vitenko, Nataliia Marynenko, Valeriy Lazaryuk, Volodymyr Shanaida / Innovative Approaches to Curricula Modernisation for Master’s Degree on the Fablab Platform //  Business Risk in Changing Dynamics of Global Village BRCDGV-2020: Monograph / Edited by Pradeep Kumar, Mahammad Sharif. India, Patna: Novelty & Co., Ashok Rajpath,. – P. 239 -250. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33071/1/Vitenko%20T.%2c%20Marynenko%20N.%2c%20Lazaryuk%20V.%2c%20Shanaida%20V._BRCDGV%202020.pdf

2019

1) Вітенько Т.М,, Мариненко Н.Ю., Лазарюк В.В., Шанайда В.В. Лабораторії Фаблаб як елемент інфраструктури інноваційного розвитку територіальних громад // І-а Міжрегіональна науково- практична конференція “Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні” / ТНТУ. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2019. ‒ С. 95-96. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28323

2) Вітенько Т., Шанайда В., Лазарюк В.В. Роль інноваційної лабораторії FABLAB в освітньому процесі за напрямами “Галузеве машинобудування” та “Прикладна механіка” // Матеріали XХІ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 16-17 травня 2019 року – Т.:ТНТУ – 2019 – С. 11-12.  http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2019/xxi-nk-tntu/Zbirnyk_2019.pdf

3) Лазарюк В.В., Шанайда В., Вітенько Т. Розвиток творчих лабораторій як учасників інноваційної екосистеми // Матеріали XХІ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 16-17 травня 2019 року – Т.:ТНТУ – 2019 – С. 22-23.  http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2019/xxi-nk-tntu/Zbirnyk_2019.pdf

4) У  журналі “TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES” у номері № 1/5(45), 2019 авторами Kozyk V., Danylovych Т., Mrykhina O., Havryliak A. опубліковано статтю “RESEARCH OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FABLAB AS A FORM
OF INTERACTION OF SCIENCE AND MANUFACTURE IN UKRAINE”.  http://journals.uran.ua/tarp/article/view/161209/164383

“In Ukraine, FabLab presents:
– Laboratory of digital production IZOLAB (Kyiv);
– FabLab CREATORS (European University, Kyiv);
– FabLab at the I. Puluj University (Ternopil);
– MiRONAFT – FabLab at the Odesa National Academy
of Food Technologies;
– FabLab Fabricator, created on the basis of UNIT.
City Technopark (Kyiv);
– FabLab in Kuznets Kharkiv National University, …”

2018

L’Université technique nationale Ivan Puluj de Ternopil propose des technologies innovantes pour former les futurs ingénieurs https://academicimpact.un.org/fr/content/l%E2%80%99universit%C3%A9-technique-nationale-ivan-puluj-de-ternopil-propose-des-technologies-innovantes

Якія ідэі рэалізуе праект FABLAB на мехмаце БДУ для падтрымкі моладзевага прадпрымальніцтва?  http://www.gazeta.bsu.by/2018/09/yakiya-idei-realizue-praekt-fablab-dlya-padtrymki-moladzevaga-pradprymalnictva-videa/

14 ВЕРЕСНЯ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ УЧНІВ ШКОЛИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ПРОЕКТУ “FAB LAB” ТНТУ ІМ. І. ПУЛЮЯ. https://school3.com.ua/novyny/14-veresnia-vidbulasia-zustrich-uchniv-shkoly-z-predstavnykamy-proektu-fab-lab-tntu-im-i-puliuia/

Всі матеріали кластерного семінару для виконавців проектів Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти (20.09.2018 р.)  http://erasmusplus.org.ua/novyny/1923-do-uvahy-komandam-erazmus-cbhe.   html http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Ongoing_projects/Fablab_presentation.pptx

У ТНТУ відбулася робоча зустріч партнерів європейського проекту FabLab http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/3499

Інноваційну лабораторію FabLab відкрили в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя // Освіта України. – 2018. – № 20. – 21 травня. – С. 3.

Підтримувати розвиток інноваційних технологій покликана нова лабораторія Fablab у ТНТУhttp://tntu.edu.ua/?p=uk/news/3402

В університеті відкрили сучасну інноваційну лабораторію FABLAB https://twitter.com/TNTU/status/992718689748291584

Инновационная лаборатория FabLab https://www.ponomaroleg.com/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-fablab.html

Мрії у 3D можуть тепер збуватися у Тернополі http://zaxid.media/news/6099613

Підтримувати винахідництво і розвиток технологій покликана нова лабораторія Fablab у ТНТУ https://poglyad.te.ua/podii/pidtrymuvaty-vynahidnytstvo-i-rozvytok-tehnologij-poklykana-nova-laboratoriya-fablab-u-tntu.html

In the Ternopil National Technical University, an innovative FabLab laboratory was opened http://uprom.info/en/news/other/nauka/v-ternopilskomu-natsionalnomu-tehnichnomu-universiteti-vidkrili-innovatsiynu-laboratoriyu-fablab/

ВЧИТИСЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЮ ТА СТВОРЮВАТИ СТАРТАПИ: В ТНТУ ВІДКРИЛИ ІННОВАЦІЙНУ ЛАБОРАТОРІЮ FABLAB ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ https://mon.gov.ua/ua/news/vchitisya-3d-modelyuvannyu-ta-stvoryuvati-startapi-v-tntu-vidkrili-innovacijnu-laboratoriyu-fablab-dlya-studentiv-ta-molodih-naukovciv